FUN88 สํารอง:ตลท.เตือนผถห."อาร์ซีไอ"ศึกษาข้อมูลหลังไอเอฟเอเห็นไม่ควรอนุมัติขายที่ดินเปล่า

ตลท.เตือนผถห.”อาร์ซีไอ”ศึกษาข้อมูลหลังไอเอฟเอเห็นไม่ควรอนุมัติขายที่ดินเปล่า


ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตือนผู้ถือหุ้น’โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม ‘ศึกษาข้อมูลกรณี ที่ปรึกษาการเงินอิสระเห็นว่าไม่ควรอนุมัติการจำหน่ายที่ดินเปล่าให้ ‘ไดนาสตี้เซรามิค’ เหตุราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม…

ดูเรื่องราวในการเข้าชม 12bet (http://12betlinks.com)

ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ fun88 เชื่อมโยงข่าวสารมาเยี่ยมชมเราได้ที่ fun88 เชื่อมโยงหนึ่งหยุดของคุณเพื่อการเล่นเกมออนไลน์ เยี่ยมชม fun88 และลงทะเบียนตอนนี้ FUN88(http://www.fun88live88.com)

ใส่ความเห็น